Všem klientům přejeme v této "neklidné" době nalezení klidu a optimismu do budoucna i příjemné prožití závěru tohoto roku. 

V roce 2021 se budeme celý tým Proudu aktivit těšit na spolupráci s Vámi.


Mičková-PF 2021.jpg