Náš tým

Ilona Mičková, PCC
Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, certifikovaný kouč

Absolventka Podnikatelské fakulty SU v Karviné v oboru Marketing, management v obchodě a službách a jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci, členka České asociace psychologů práce a organizace. Manažerskému vzdělávání, konzultacím, zaváděním personálních systémů, rozvoji osobnosti a týmu se věnuje od roku 1998. Svou práci neustále obohacuje o nové poznatky, je akreditovaným poradcem pro systém týmových rolí Belbin e-interplace, absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v dynamicky orientované psychoterapii se zaměřením na práci v malé a velké skupině. V současnosti se věnuje individuálnímu i týmovému externímu koučinku, zvyšování výkonnosti a rozvoji kompetencí manažerů na vyšších stupních řízení, práci s talenty apod. Je profesionálním certifikovaným koučem Erickson College International, Vancouver a od října 2012 ACC (Associate Certified Coach) u International Coach Federation (ICF). V září 2015 získala tamtéž certifikát PCC (Professional Certified Coach). Odkoučováno více než 2500 hodin dle standardů ICF.


00420 720 402 520
Zuzana Stanková
Mgr. Zuzana Stanková Lektorka rozvojových programů

Absolventka Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií, aktuálně studentka doktorského studia oboru sociální práce a sociální politika. Koordinaci a vedení zážitkových rozvojových kurzů se věnuje od roku 2012, nejen v této oblasti absolvovala půlroční stáž ve Finsku. Profesně se dlouhodobě zaměřuje na komunitní práci v Moravskoslezském kraji, pracuje jak s dětmi tak s dospělými. Ve svém přístupu k rozvoji lidí i týmů uplatňuje otevřené jednání, důraz na efektivní komunikaci a týmovou spolupráci.


00420 720 402 520
Jiří Holub
Jiří Holub Lektor rozvojových programů

Zážitkové vzdělávání studoval na Fakultě rekreologie UP v Olomouci, v této oblasti absolvoval i několik stáží v zahraničí. Je interním lektorem zážitkových outdoor a indoor programů pro klienty, garantem projektu CSR ("Cesty smysluplného rozvoje") Proudu aktivit. Ve vedených kurzech klade velkou váhu na efektivní komunikaci a rozdělení týmových rolí. Od května 2012 je akreditovaným poradcem pro systém týmových rolí Belbin Interplace.


00420 720 402 520