Vzdělávání

Věříme, že úroveň organizace se odvíjí od zvyšování odborné úrovně a osobnostního růstu jejich jednotlivých členů. Vytváříme vzdělávací programy pro různé cílové skupiny tak, aby plně naplnily očekávaný stav znalostí i dovedností a posunuly účastníky blíže k dalším formám rozvoje, jako jsou Development Centre, koučink, talent management apod.

Vzdělávací programy jsou lektorovány zkušenými trenéry, kteří v hojné míře využívají interaktivní styl výuky obohacený o prvky koučování, skupinové zpětné vazby, videotrénink interakcí, zážitkovou pedagogiku, osobnostní diagnostiku.


PK_červená.jpg
Rozvoj manažerských dovedností

 • Manažerské minimum pro mistry a prvoliniové manažery
 • Základní znalosti a dovednosti pro předáky, vedoucí výrobních týmů
 • Úvod do štíhlé výroby pro vedoucí výrobních týmů
 • Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů
 • Vedení obtížných rozhovorů s klienty, pracovníky (při propouštění, v konfliktech, při podávání negativní zpětné vazby apod.)
 • Vedení lidí a motivace
 • Poskytování a motivační působení zpětné vazby
 • Koučování jako manažerský styl vedení lidí

Rozvoj měkkých kompetencí

 • Rozvoj měkkých dovedností – modulový program rozvíjející osobní, sociální a metodické kompetence
 • Rozvoj komunikačních dovedností a řízení informací v organizačním kontextu
 • Vnitrofiremní komunikace
 • Efektivní komunikace a asertivita s videotréninkem
 • Příprava a vedení pracovní porady
 • Prezentační dovednosti s videotréninkem
 • Efektivní řízení konfliktů
 • Svízelné typy osob v komunikaci a jak s nimi jednat
 • Budování efektivních vztahů s interními a externími partnery (stakeholders)


Rozvoj osobnosti

 • Rozvoj osobnosti manažera
 • Sebepoznání – součást efektivního řízení
 • Kompetenční model manažera – pracovní workshop

Rozvoj týmu a týmové práce

 • Budování a rozvoj pracovních týmů
 • Od rozvoje osobnosti k rozvoji týmu
 • Týmová práce a rozvoj týmových dovedností
 • Zhodnocení výkonnosti týmu a jeho vyvážení k vyšší produktivě
 • Systém týmových rolí Belbin e-interplace –  týmový workshop s diagnostikou týmových rolí

Různá témata

 • Time management
 • Efektivní zvládání stresu - Stress management
 • Jak zabránit syndromu vyhoření
 • Vedení přijímacího pohovoru
 • Mobbing - neexistující fenomén nebo skrytá realita na pracovišti
 • Trénink trenérů - lektorské dovednosti

Dále také

 • obchodní a prodejní dovednosti, marketing
 • prezentační dovednosti
 • leadership, facilitace, vedení porad
 • MS Office
 • štíhlá výroba, Kaizen
 • procesní řízení, optimalizace procesů
 • metoda 5S
 • mapování toků
 • totálně produktivní údržba
 • rychlá změna výroby
 • vizualizace procesů
 • FMEA - analýza vzniku poruch
 • pracovní právo (pro mistry, předáky)

E-learningové kurzy

 • Manažerské minimum pro mistry a prvoliniové manažery
 • Rozvoj osobnosti manažera
 • Budování a rozvoj pracovních týmů

Online kurzy zde: 

Máte-li zájem o podrobnější informace některého z programů výše, neváhejte nás kontaktovat skrze kontaktní formulář. Obratem Vám zašleme požadovaný materiál.