Týmové programy

Správně fungující tým má jasně definovaný účel, je kooperativní a spolupracuje na dosažení vytyčeného cíle. Jeho členové jsou k sobě otevření, poctiví, navzájem si pomáhají a uznávají vedoucího týmu jako autoritu, Pokud jste si vědomi rezerv v práci vašeho týmu nebo pokud chcete posunout jeho práci na kvalitativně vyšší úroveň, rádi vám budeme na této cestě vašimi průvodci.


PK_modrá.jpg

Budování a rozvoj pracovních týmů

„Člověk v týmu rozvíjí své schopnosti a získává o výkonu zpětnou vazbu v bezpečném prostředí.“

Co programem získáte:

 • reálný obraz o tom, jak váš tým funguje
 • seznámíte se se současnou úrovní výkonnosti vašeho týmu - budete vědět, kterým oblastem týmové práce je třeba věnovat zvýšenou pozornost
 • posílíte týmovou spolupráci a týmové dovednosti v oblasti komunikace, řešení problémů, řízení, rozhodování
 • zlepšíte vztahy a atmosféru na pracovišti
 • váš tým bude soudržnější
 • budete znát své hlavní role v týmu a lépe rozpoznáte, čím konkrétně přispíváte k produktivitě týmu
Typy programů:
 • budování týmové spolupráce napříč stupni řízení či napříč úseky/odděleními
 • management training (outdoor/indoor)
 • expedice
 • týmový koučink
 • od jednotlivce ke spokojenému týmu
Komu je program určen:
 • stálému pracovnímu či projektovému týmu, který chce zvýšit svoji výkonnost a efektivně využít osobní potenciál či příspěvek každého člena týmu
 • nově vznikajícímu týmu
 • kolektivu oddělení, úseku či divize společnosti, firmy či úřadu
 • 8-15 osobám
Konkrétní podoba programů je vždy výsledkem vzájemné dohody. Na základě vašich vzdělávacích potřeb a požadavků vytvoříme program zcela na míru.

Zábava s přidanou hodnotou

Co programem získáte:

 • “nastartování” a motivaci
 • zábavu, pozitivní atmosféru
 • příjemný a zajímavý společný zážitek
 • stmelení kolektivu, vzájemné poznání, posílení týmového ducha
 • prohloubení neformálních vztahů a loajality k firmě
 • spokojený tým
Typy programů:
 • výjezdní zasedání
 • offsite meeting
 • teamspirit
 • outdoor fun
 • firemní večírek
 • firemní den
 • family day
Komu je program určen:
 • stálému pracovnímu či projektovému týmu
 • firemnímu kolektivu
 • kolektivu oddělení, úseku či divize společnosti
 • pracovníkům konkrétní úrovně vedení společnosti
 • všem zaměstnancům malých a středních firem
 • zaměstnancům s rodinnými příslušníky
 • 15-100 osobám
Výstupy týmových programů

 • Součástí každého programu je zpracování závěrečné zprávy.
 • Po 3 až 6 měsících provádíme s daným týmem evaluaci, kam se posunul ve svém výkonu, komunikaci a vztazích a jaký přínos pro jejich fungování program měl.