Belbin e-interplace

„Jen prosté shromáždění určitého počtu lidí s očekáváním, že budou pracovat jako tým, nestačí.“


Belbin e-interplace - poradenský systém týmových rolí:

 • je vědecky ověřený systém zvyšování výkonnosti týmu (založen na práci dr. Mereditha Belbina z univerzity v Cambridge)
 • dovede objektivně vyhodnotit potenciál člena týmu
 • predikuje silné a slabé stránky týmu
 • poskytuje členům týmu konzistentní informace a pomáhá jim v jejich osobním rozvoji
 • systém e-interplace slouží k formulování požadavků na pracovní pozici a predikuje úspěšnost jedince na této pozici
 • mezi přednosti systému patří srozumitelnost a časová nenáročnost, prokazatelný růst výkonu týmů a jednoduchost uplatnění ve strategickém rozvoji organizace

Jsme certifikovaný distributor systému Belbin e-interplace

Akreditace BelbinBelbin Holub0001.jpgBelbin Mičková0001.jpg


PK_oranžová.jpg


Co získáte

 • spolehlivé určení role jedince v týmu na základě porovnání sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu
 • radu, jak udržet rovnováhu v týmu
 • návrh rozdělení zodpovědností
 • osobní rozvoj jednotlivých členů týmu - systém poskytuje individuální rady
 • zlepšení komunikace v týmu a pochopení chování druhých
 • vzdělávání manažerů - prohlubuje znalosti manažerů v oblasti lidského chování na pracovišti
 • stanovení vhodných týmových rolí pro každé pracovní místo - pomáhá Vám při rozhodování o správném zařazení pracovníků
 • 7 individuálních zpráv pro každého člena týmu a 5 zpráv o týmu, které vám pomohou efektivně váš tým vyvážit, zvýšit produktivitu, morálku v týmu


Metoda - expertní systém e-interplace

 • integruje data o lidech a pracovních místech
 • data jsou získávána pomocí standardizované metody zahrnující
  • sebehodnocení
  • posudky nezávislých pozorovatelů
  • určení vlastností potřebných pro výkon dané pracovní funkce
 • údaje z těchto tří oblastí jsou vloženy do počítače
 • výsledkem je rádce v podobě počítačového systému, který byl vypracován doktorem Belbinem a jeho spolupracovníkVýstupy - zprávy pro jednotlivce

Zpráva pro jednotlivce-týmové role-1 Zpráva pro jednotlivce-týmové role-2

Zpráva pro jednotlivce-týmové role-3

Zpráva pro jednotlivce-týmové role-4

Zpráva pro jednotlivce-týmové role-5 Zpráva pro jednotlivce-týmové role-6

Zpráva pro jednotlivce-týmové role-7 Zpráva pro jednotlivce-týmové role-8
Výstupy - zprávy pro pracovní místo

Zpráva pro pracovní místo-vedoucího výrobního týmu-1 Zpráva pro pracovní místo-vedoucího výrobního týmu-2 Zpráva pro pracovní místo-vedoucího výrobního týmu-3

Zpráva pro pracovní místo-vedoucího výrobního týmu-4 Zpráva pro pracovní místo-vedoucího výrobního týmu-5

Výstupy - zprávy pro tým

Zpráva pro tým-1 Zpráva pro tým-2 Zpráva pro tým-3

Zpráva pro tým-4 Zpráva pro tým-5

Výstupy z inovovaného systému


Týmová zpráva 1.jpg Týmová zpráva 2.jpg

Zkušební Anna 2.jpg Zkušební Anna 3.jpg


Zkušební Anna 4.jpg Pracovní místo 2.jpg