Motto: „zážitkem k rozvoji“


Proud aktivit realizuje rozvojové a vzdělávací programy pro jednotlivce a pracovní týmy firem. Naším cílem je posílit hlubší a dlouhodobější efekt těchto programů na zvýšení výkonnosti a potenciálu jedinců i týmů. Chceme usnadňovat rozvoj a jedinečnost lídrů, lidí, týmů a firem využíváním moderních nástrojů, jako jsou koučink, neurolinglistické programování, zážitkové vzdělávání a další.

Proč existujeme? Protože věříme, že 

  • autentická zkušenost je nejcennějším zdrojem rozvoje a sebepoznání

  • znalost teoretického pozadí ukotvuje zkušenost do reálných souvislostí

  • vlastní vhled a svobodná volba energizuje motivační potenciál člověka i týmu

Naším posláním je prostřednictvím sebeuvědomění, prožitkových aktivit a sdílením teoretických poznatků vyvolávat pozitivní změny v pracovních kolektivech, v profesním a osobním životě jednotlivců.

Vize

  • vytvářet rozvojové programy a projekty spojující prvky manažerského vzdělávání a rozvoje, koučování jednotlivců a týmů, vhodných forem diagnostiky, neurolingvistického programování, zážitkové pedagogiky,  volnočasových aktivit a pohybových aktivit tak, aby naplňovaly potřeby rozvoje kompetencí u  cílových skupin klientů

  • pozitivně ovlivňovat rozvoj sociálních a pracovních kompetencí účastníků, jejich  postojů, hodnot a zájmů tak, aby postupně docházelo ke změnám v jejich pracovní  oblasti směrem k vyšší výkonnosti a k pozitivním změnám v jejich životním stylu a v naplňování jejich vize

  • profilovat se na trhu vzdělávání jako firma s profesionálním přístupem, odpovědností  vůči klientovi a s nabídkou takových produktů, které mají přímý a dlouhodobý dopad  do rozvoje firmy i jednotlivců a zároveň v sobě nesou jedinečnost přístupu, široký záběr efektivních rozvojových metod a ryze individuální přístup ke klientovi

Naše hodnoty

Osobitost, jedinečnost
děláme to jinak
Týmovostjsme tým – to co učíme sami vyznáváme a aplikujeme
Odpovědnostvůči sobě navzájem, vůči klientům, vůči společnosti – naše „Cesty smysluplného rozvoje“ podporující znevýhodněné skupiny
Rozvojrozvíjíme klienty, ale neustále také firmu a sami sebe
Odbornost a profesionalitajsme odborníci, využíváme nejnovějších odborných poznatků a odvádíme profesionální práci