PODPORUJEME

Motto: "Otvíráme cesty k rozvoji všem"

Cesty smysluplného rozvoje představují projekt Proudu aktivit, jehož prostřednictvím se snažíme zcela zdarma být prospěšní skupinám, které za normálních podmínek nemají možnost se cíleně rozvíjet. Chceme dokázat, že odpovědnost a rozvoj, které jsou jedny z našich firemních hodnot, nejsou jen prázdná slova.

Proč Cesty smysluplného rozvoje?

 • Otevíráme cesty k rozvoji všem, protože chceme, aby společnost pochopila, že jít kupředu lze pouze za předpokladu, budou-li skupiny tvořící zisk vkládat část svých prostředků do rozvoje skupin s nedostatečnými zdroji.
 • Souhlasíme s D. Pinkem, že tajemství vysokého výkonu a uspokojení - v práci, ve škole i doma - je hluboká lidská potřeba řídit si své životy, učit se, vytvářet nové věci a činit dobro sobě i celému světu (Daniel H. Pink – Pohon).
Naší snahou je z vlastních zdrojů realizovat rozvojové programy pro nízkopříjmové skupiny, které chceme podpořit a budovat tak s nimi vztah. Zároveň chceme dát příležitost v rozvoji studentům, kteří se specializují na práci s lidmi tím, že je přizýváme ke spolupráci na těchto projektech.

Cíle

Prostřednictvím rozvojových programů chceme:
 • pomoci jedincům se začleněním se do společnosti (resocializace)
 • kompenzovat následky negativních vlivů dnešní doby (civilizační choroby- hromadná neinfekční onemocnění, stres, hypokineze apod.)
 • rozvíjet osobnostní kompetence
 • zvýšit kvalitu života
 • vtáhnout jedince do děje (ukázat, že život může být barevný, pokud již na to zapomněli)

Cílové skupiny

 • klienti nízkopříjmových skupin, neziskové organizace (dětské domovy, nízkoprahová centra aj.)
 • děti
 • senioři
 • rodiče s dětmi
 • handicapovaní
Pokud i vy patříte k těmto skupinám, ozvěte se nám. Pokud najdeme společnou cestu k rozvoji, můžeme začít budovat oboustranně prospěšnou spolupráci.

Kdo programy realizuje

Firma Proud aktivit ve spolupráci se studenty hledající praxi v oblasti práce s lidmi. Chceme dát příležitost mladým lidem učit se v praxi.
Druhy programů

Tvůrčí dílny

 • Vymysli, vyrob a prodej (základy finanční gramotnosti)

 • Estetické hrátky (rukodělné činnosti, výtvarná tvorba)

 • Lekce tance a etikety aneb Jak si uchovat čistou košili

Netradiční zážitek

 • Lovecká sezóna (netradiční střelecký závod)

 • Na hracím stole (odpoledne deskových her)

 • Strategické a týmové hry

 • Za poznáním města a jeho historie jako geokačer

Pohyb, psychomotorika (s netradičními pomůckami)

 • Jak být fit (praktická přednáška o zásadách zdravého životního stylu)

 • Netradiční sporty a outdoorové aktivity (frisbee, lakros, ringo, discgolf, bunjee running, lanové překážky, slackline)

Osobnostní diagnostika, seberozvoj, sebezdokonalování

 • Typologie osobnosti MBTI

 • Profesní zaměření apod.

Konkrétní podoba a zaměření programu vychází vždy z vašich aktuálních požadavků a potřeb. Základem úspěchu je oboustranná otevřená komunikace a dohoda.

Naši klienti

"Otvíráme cesty" Dětskému domovu v Novém Jičíně

Dětský domov v Novém Jičíně je našim prvním klientem v projektu CSR „cesty smysluplného rozvoje“. Připravili jsme program pro 12 dětí se zaměřením na životní kompetence (uvědomění si hodnoty peněz, důvěra, životní hodnoty, aj.) a socializaci. Tyto skutečnosti považují vychovatelé za problematické, proto jsme se rozhodli je zpracovat a představit dětem v atraktivní pro ně přijatelné formě.

Projekt se uskutečnil  14. 4. 2012.

"Přijměte poděkování, které bych chtěl vyjádřit celému týmu PROUDU AKTIVIT za jeho přípravu a realizaci akce, která se uskutečnila dne 14.4.2012 v areálu dětského domova. Vaše akce, zaměřená na rozvoj životních kompetencí našich dětí, se setkala s výrazným ohlasem kolegů pedagogů, ale především a to je nejdůležitější dětí samotných. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci."

Mgr. Michal Pokorný, zástupce ředitele DD                                       

                           Jak akci vnímaly děti?

                              


Dětský domov a školní jídelna p. o. 
Revoluční 56, Nový Jičín 
www.ddnj.cz


          "Otvíráme cesty" FK Nový Jičín

Sportovní klub kopané v Novém Jičíně, konkrétně oddíl přípravky mládeže jsou našim dalším klientem v projektu CSR. Programem prošli fotbalisté ve věku 7 - 8 let, u kterých jsme se zaměříli na podporu týmového ducha a prevenci sociálně patologických jevů.

Program proběhl 19. 5. 2012

"NAŠE VAŠE akce, konaná dne 19.5.2012 v areálu Na Skalkách, byla z naší strany plná očekávaní, která se nakonec naplnila měrou vrchovatou. Program zaměřený na podporu týmového ducha a prevenci sociálně patologických jevů byl podle vyjádření našich sportovců a jejich rodičů nejen zábavný, ale i velmi prospěšný pro další osobnostní růst kluků a ještě intenzivnější stmelení našeho kolektivu."

Realizační tým ml.přípravky FK Nový Jičín


Fotbalový klub Nový Jičín
Msgr. Šrámka 19, Nový Jičín
http://www.artemis.cz/Fotbal.Novy-Jicin