Aktuality

Otevřené setkání firem a Proudu aktivit KAPACITA NAPLNĚNA!!!! Přihlášky už nepřijímáme.17.4.2014 více
Otevřené setkání firem a Proudu aktivit Hotel Soláň ve Velkých Karlovicích

Koučovací techniky v manažerské praxi, energizace lidí a týmů, posílení jejich podnikavosti

Směřujeme k motivaci 21 století?

Program a další informace najdete v následujícím letáčku:

Kurz Soláň


18.3.2014 více
PF 2014 PF 2014


PF2014.jpg


16.12.2013 více
Diagnosticko-výcvikový program pro rozvoj talentů specialistů Obsah a reference účastníků dále...

Obsah:

 • zážitkové ladění kurzu do dvoudenního Evropského výcvikového střediska pro lety do vesmíru
 • účastníci plní úkoly psychické zdatnosti, týmovosti a fyzické zdatnosti
 • důraz kladen na propojení sebepoznání s efektivní práci v týmu, na rozvoj měkkých dovedností (osobních, sociálních a metodických)
 • osobnostní diagnostika je zaměřena na rychlost psychického tempa a zaměření na kvalitu či vedení lidí, na odhalení osobnostní typologie účastníka a jejího vztahu k učení, změnovému řízení, posílení rozvojových oblastí a na diagnostiku týmových rolí a nalezení optimálních pracovních stylů
 • ·  celý program je završen individuálním koučováním a nalezením akčního plánu změn u každého účastníka programu


S jakými pocity účastníci kurzu ukončují program:

WordItOut-Word-cloud-96591.png

25.7.2013 více
Rozvojový vzdělávací program pro manažery Obsah, formy rozvoje v rámci programu a reference účastníků dále...

Rozvojový vzdělávací program pro manažery


Obsah:

 1. Role manažera, řízení lidí, vůdcovství, delegování, versatilní řízení
 2. Motivační vedení a sebemotivace manažera
 3. Hodnocení zaměstnanců, principy zpětné vazby
 4. Budování a rozvoj pracovních týmů, včetně diagnostiky týmových rolí Belbin e-interplace
 5. Efektivní komunikace a asertivita s videotréninkem
 6. Stress a Time management

Formy rozvoje v rámci programu:

 • prezenční - výklad modelové situace, případové studie, hraní rolí, trénink jednotlivých dovedností, sebereflexe účastníků a skupinová zpětná vazba, iniciace a motivace účastníků, kreativní a koučovací techniky
 • e-learnning - studium na základě textové opory, plnění úkolů a testů s individuální zpětnou vazbou lektora
 • zážitková - vzdělávací postupy založené na prožitku, resp. získání zkušeností, jde o proces získávání vědomostí a znalostí, při čemž jako nástroj rozvoje je zde využíván autentický prožitek, zpracován vlastní nebo skupinovou reflexí, rozvoj zejména měkkých dovedností a strategického myšlení, skupinového rozhodování
 • diagnostická - unikátní metoda 360°zpětné vazby s celosvětovou působností zaměřená na znalost vlastních týmových rolí, silných stránek i oblastí osobního a manažerského rozvoje

Graf z hodnocení účastníků:

graf.png

Reference účastníků:

Jaká témata kurzu se mi líbila:

WordItOut-Word-cloud-81396.png

Co použiji v praxi:

WordItOut-Word-cloud-81410.png

S jakými pocity ukončujete celý program:

WordItOut-Word-cloud-81406.png

Co se mi líbilo u lektora:

WordItOut-Word-cloud-81408.png

4.5.2012 více
Ukázkový kurz naplněn! Kapacita Ukázkového kurzu Efektivní mistr 28.3.2012 v Ostravě je naplněna.

Prosíme, již se nehlaste. Pokud máte zájem o seznámení se  se stylem naší práce, kontaktujte nás přes kontaktní formulář a společně najdeme variantu, jak bychom si vzájemně mohli vyjít vstříc.


26.3.2012 více
"Efektivní mistr" již příští týden 28.3.2012 v Ostravě. Využijte posledních volných míst na otevřeném ukázkovém kurzu zaměřeného na "rozvoj prvoliniových manažerů".

 • Shlédnete způsob práce lektorů Proudu aktivit.
 • Seznámíte se s metodikou kurzů, které považujeme za výrazně rozvojové.
 • Budete moci sdílet vaše zkušenosti s jinými HR pracovníky výrobních firem a společností. 

Účast bezplatná.

Přihlášení do 25.3. ZDE.


20.3.2012 více
Otevřený ukázkový program ZDARMA 28.3. 2012 realizujeme otevřený ukázkový program zaměřený na "rozvoj prvoliniových manažerů" skrze diagnostické, koučovací a zážitkové aktivity. Účast bezplatná. Kapacita omezena. Přihlášení do 25.3.

Budete moci shlédnout způsob práce lektorů Proudu aktivit. Nastíníme Vám, jaký obsah můžete očekávat na kurzech, které bychom případně společně realizovali.

Přihlášení ZDE.

5.3.2012 více
Programy pro neziskový sektor Zdarma realizujeme rozvojové programy pro nízkopříjmové skupiny. Více v sekci Podporujeme.

Naše dovednosti nově sdílíme se subjekty neziskového sektoru - otvíráme jim cesty k rozvoji. Více informací zde


1.3.2012 více
REPORT: Skupinový koučink mistrů Informace a ohlasy účastníků dále...

Skupinový koučink mistrů

Cílová skupina:

 • prvolinioví manažeři výrobní firmy - mistři

 • celkem 6 účastníků

Cíle:

 • posílení rozvojových oblastí vzešlých z hodnocení 360°zpětná vazba
 • nastavení osobních akčních plánů

Průběh:

 • Součástí skupinového koučinku mistrů byla i moderovaná diskuse s jejich nadřízeným, na které bylo možné otevřít témata v časovém komfortu a neutrálním prostředí.

 • Mistři vydefinovali oblasti, které od svého nadřízeného očekávají a nakolik se mu v současnosti daří v těchto oblastech pro ně uspokojivým způsobem vystupovat.


Hodnocení účastníků:

(Čím nebo v jakých oblastech Vás skupinový koučink obohatil?)

 • práce s lidmi, delegování, otevřenost v názorech, více jsem poznal problémy kolegů, zlepšení rozvržení pracovního času, zvýšení efektivity práce (snad!), zjištění, jak věci řeší ostatní mistři, kteří jsou ze stejného provozu, ale různých středisek, vedení lidí – týmu, rozdělení času v práci – řízení svého času, jednání s partnerem -  vyjednávání, více pracovat s lidmi, uspořádat si svůj pracovní čas

31.1.2012 více
1 2 3