Aktuality

2 nové workshopy pro rok 2020 Workshopy 2020

Nabídky 2 nových workshopů pro rok 2020 v pdf podobě naleznete zde:


Aktivní přístup ke změnám


Pozitivní myšlení


Aktivní přístup ke změnám.jpg


Pozitivní myšlení.jpg

20.1.2020 více
Koučouvací přístup v leadershipu Koučovací přístup

Koučovací přístup ve vedení a motivaci lidí se stává neodmyslitelným nástrojem lídra. Jak efektivně tento způsob vedení využívat, kdy je vhodný a kdy nikoli, jak koučovacím přístupem řídit změny a aktivovat lidi zevnitř, pokud cítí mnoho limitů a bariér? Tak na tyto otázky hledáme společně odpovědi v 1-denním pracovním workshopu. Posilte i Vy kompetence svých lídrů.


Koučovací přístup v leadershipu.jpg

verze pdf:
18.1.2019 více
Aktuálně u nás proudí v roce 2018!!! Nabídka produktů na rok 2018 14.2.2018 více
Produktové řady v kostce Produktové řady

Připravili jsme pro vás aktualizované produktové řady pro rok 2017!!!


PK_červená.jpg


PK_modrá.jpg


PK_oranžová.jpg


PK_zelená.jpg

Stažení produktových řad v pdf formátu zde:


Proud Aktivit_produktové řady 2017


31.1.2017 více
Akční nabídka na obohacený Týmový rozvojový program Akční nabídka

Rozvoj týmu s maximální přidanou hodnotou!

Využijte do konce roku 2016 akční nabídku na týmový rozvojový program s diagnostikou týmových rolí členů týmu a profesionálním týmovým koučinkem (vedeným certifikovaným koučem PCC) k nastavení pozitivních změn v týmu a jeho výkonu, viz. nabídka níže.


new_Stránka_1.jpg


new_Stránka_2.jpg

Soubor pdf s nabídkou ke stažení: new


22.8.2016 více
PF 2016 PF 2016

PF 2016

Přejeme všem našim klientům a partnerům mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce.

Budeme se opět těšit na vzájemnou spolupráci.


novorocenka 2016 Proud aktivit.jpg

8.1.2016 více
Reflexe účastníků ke kurzu Budování týmu snů 11.3.2015 v Ostravě Reflexe

Budování týmu SNŮ,

11.3.2015, Ostrava - závěrečná reflexe účastníků po skončení workshopu

týmové role.jpg       

  „Jen prosté shromáždění určitého počtu lidí s očekáváním, že budou pracovat jako tým, nestačí.“

Názory účastníků na závěr otevřeného workshopu: "Co vše se vám se systémem týmových rolí pojí, asociuje?"

 WordItOut-word-cloud-739399.png


DSC_0001.JPG


DSC_0006.JPG


DSC_0008.JPG


31.3.2015 více
Profesní a kariérové poradenství NOVĚ V NABÍDCE!!! pod diagnostikou

Profesní diagnostika a kariérové poradenství pro věkovou skupinu 13-26 let:

 • identifikace zaměření osobnosti v pracovní oblasti, hodnotová orientace
 • diagnostika rychlosti a správnosti myšlení, diferenciace pojmů jako předpokladu pro efektivní pracovní výkon
 • kariérové zacílení, kariérová kotva, profesní orientace a profesní typ
 • posouzení výkonové motivace, tvůrčího potenciálu
 •  možnost měření struktury inteligence, na základě výsledků posouzení vhodnosti dalšího studia či profesního zaměření
 • závěrečná zpráva z diagnostiky v podobě doporučení pro studium či volbu povolání


Profesní a bilanční diagnostika a kariérové poradenství pro věkovou skupinu nad 26 let (nový start, změna kariéry, talenti, klíčoví zaměstnanci, apod.), kariérový koučink:

 • osobnostní profil jedince poskytující informace o zaměření osobnosti – profesní orientaci, pracovním chování, sociálních kompetencích, psychické konstituci, intelektových schopnostech a předpokladech, charakterových vlastnostech, profilu výkonové motivace, manažerských předpokladech, hlavních týmových rolích a vhodném pracovním zařazení, popř. orientaci na zákazníka a jiných
 • cílem profesní a bilanční diagnostiky je lépe porozumět sami sobě, odhalit své nadání a talenty, silné stránky i rozvojové oblasti, poznat své hodnoty, ujasnit si své potřeby a vše následně sladit vzhledem k optimálnímu pracovnímu zařazení či směru kariéry a správné volbě kariérového směru
 • kariérový koučink pak vede jedince dále v práci se získanými daty a pomáhá nalézt reálné akce k dosažení žádoucí vize kariéry


Individuální psychologická poradenská činnost v oblastech:

 • osobního rozvoje, jeho možností a bariér, zacílení
 • mobbingu, bossingu
 • řešení problémů a nedorozumění ve vztazích, potížích s komunikací
 • obtíží souvisejících se stresem, pracovním vypětím a přetížením, syndromem vyhoření

12.1.2015 více
Inovovaný systém týmových rolí Belbin e-interplace do konce června 2014 za poloviční cenu!!!!

Belbin.jpg

Inovovaný systém týmových rolí

Belbin e-interplace 2014


Interplace je program, který analyzuje sebehodnocení v oblasti týmových rolí s hodnocením pozorovatelů a generuje různé zprávy pro široké pole využití. Obsahuje tři oblasti, tj. individuální zprávy pro jedince, zprávy o týmu a zprávy o pracovním místě, zde porovnává kompatibilitu jedince s daným pracovním místem. Jedná se o velmi univerzální nástroj využívaný nejčastěji k těmto účelům

 • budování týmů (nových i existujících), osobní rozvoj, rozvoj kariéry, interní výběry, externí výběrová řízení, restrukturalizace části firmy (týmů, oddělení) či firmy celé, design pracovních pozic a jejich efektivní obsazování, sestavení projektových týmů, management konfliktů, rozvojový management, talent management

V čem jsou výhody současné inovace systému Belbin e-interplace 2014?

 1. systém funguje na Cloudu (nekupujete si a neinstalujete software, pouze software využíváte přes přístupový kód), personalista obdrží přístupový link a řídí si daný počet vstupů sám, může jakkoli kreativně a dle potřeb se systémem a s generováním zpráv v čase pracovat
 2. nový inovovaný dotazník sebehodnocení, nyní 8 oblastí posouzení místo 7 dřívějších
 3. aktualizace výrazů a textů zpráv, přizpůsobení požadavkům současnosti v oblasti managementu a HR, nová grafická podoba, zprávy uživatelsky komfortnější s vysvětlením, jak výsledky využívat
 4. skokové navýšení validity systému (až 93%)
 5. velké inovace v oblasti zpráv o pracovním místě (obohaceno i o pozice v rámci projektových mezioborových týmů)

Nyní probíhá pilotní projekt pro českou verzi systému týmových rolí Belbin e-interplace a zájemci z řad firem mají možnost do ní vstoupit a otestovat cca 12 osob (tj. 1 tým) za poloviční cenu než je cena běžná.

V případě zájmu nás kontaktujte na www.proudaktivit.cz do konce června 2014. Proud aktivit je certifikovaným distributorem tohoto systému. Máme proškolený celý tým a rádi zodpovíme vaše dotazy.

Nyní je možnost stále využívat původní verzi systému v plné šíři možností, od podzimu 2014 by již celý systém měl přejít na inovovanou verzi. Náhled ukázek z nové podoby zpráv, viz. dále…


Pracovní místo 2.jpg Týmová zpráva 1.jpg


29.5.2014 více
Poohlédnutí za Otevřeným setkáním firem a Proudu aktivit 23.4.2014, hotel Soláň, Karolinka

Na téma Koučovací techniky v manažerské praxi…


12 firem, 34 účastníků na pozicích mistrů, team lídrů, vedoucích výrobních divizí, vedoucích oddělení, personálních ředitelů, ředitelů odborných úseků a firem


Zajímavá zjištění:

 1. ústup tradičních motivů jako jsou mzda, sociální výhody, jistota pracovního místa, překvapivě i kariéry
 2. silný nástup „nových motivů“ 21. století – tj. zejména autonomie, smysluplnosti, sladění pracovního a osobního života, mistrovství, potřeby zažívat týmovost a dobré vztahy


Graf motivů 2.png

Jak účastníci napříč svými firmami naplňují 4 kvadranty hodnot – jak se jim daří motivovat zaměstnance v těchto 4 oblastech?

 • překvapivě největší deficit cítí firmy v oblasti vztahů, týmovosti, komunikace, respektu, apod.


DSC_0002.jpg

Atmosféra setkání...


DSC_0005.jpgDSC_0010.jpg


DSC_0030.jpgDSC_0047.jpg


29.5.2014 více
1 2 3