Aktuality

Koučouvací přístup v leadershipu Koučovací přístup

Koučovací přístup ve vedení a motivaci lidí se stává neodmyslitelným nástrojem lídra. Jak efektivně tento způsob vedení využívat, kdy je vhodný a kdy nikoli, jak koučovacím přístupem řídit změny a aktivovat lidi zevnitř, pokud cítí mnoho limitů a bariér? Tak na tyto otázky hledáme společně odpovědi v 1-denním pracovním workshopu. Posilte i Vy kompetence svých lídrů.


Koučovací přístup v leadershipu.jpg

verze pdf:
18.1.2019 více
Aktuálně u nás proudí v roce 2018!!! Nabídka produktů na rok 2018 14.2.2018 více
Produktové řady v kostce Produktové řady

Připravili jsme pro vás aktualizované produktové řady pro rok 2017!!!


PK_červená.jpg


PK_modrá.jpg


PK_oranžová.jpg


PK_zelená.jpg

Stažení produktových řad v pdf formátu zde:


Proud Aktivit_produktové řady 2017


31.1.2017 více
Akční nabídka na obohacený Týmový rozvojový program Akční nabídka

Rozvoj týmu s maximální přidanou hodnotou!

Využijte do konce roku 2016 akční nabídku na týmový rozvojový program s diagnostikou týmových rolí členů týmu a profesionálním týmovým koučinkem (vedeným certifikovaným koučem PCC) k nastavení pozitivních změn v týmu a jeho výkonu, viz. nabídka níže.


new_Stránka_1.jpg


new_Stránka_2.jpg

Soubor pdf s nabídkou ke stažení: new


22.8.2016 více
PF 2016 PF 2016

PF 2016

Přejeme všem našim klientům a partnerům mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce.

Budeme se opět těšit na vzájemnou spolupráci.


novorocenka 2016 Proud aktivit.jpg

8.1.2016 více
Reflexe účastníků ke kurzu Budování týmu snů 11.3.2015 v Ostravě Reflexe

Budování týmu SNŮ,

11.3.2015, Ostrava - závěrečná reflexe účastníků po skončení workshopu

týmové role.jpg       

  „Jen prosté shromáždění určitého počtu lidí s očekáváním, že budou pracovat jako tým, nestačí.“

Názory účastníků na závěr otevřeného workshopu: "Co vše se vám se systémem týmových rolí pojí, asociuje?"

 WordItOut-word-cloud-739399.png


DSC_0001.JPG


DSC_0006.JPG


DSC_0008.JPG


31.3.2015 více
Profesní a kariérové poradenství NOVĚ V NABÍDCE!!! pod diagnostikou

Profesní diagnostika a kariérové poradenství pro věkovou skupinu 13-26 let:

 • identifikace zaměření osobnosti v pracovní oblasti, hodnotová orientace
 • diagnostika rychlosti a správnosti myšlení, diferenciace pojmů jako předpokladu pro efektivní pracovní výkon
 • kariérové zacílení, kariérová kotva, profesní orientace a profesní typ
 • posouzení výkonové motivace, tvůrčího potenciálu
 •  možnost měření struktury inteligence, na základě výsledků posouzení vhodnosti dalšího studia či profesního zaměření
 • závěrečná zpráva z diagnostiky v podobě doporučení pro studium či volbu povolání


Profesní a bilanční diagnostika a kariérové poradenství pro věkovou skupinu nad 26 let (nový start, změna kariéry, talenti, klíčoví zaměstnanci, apod.), kariérový koučink:

 • osobnostní profil jedince poskytující informace o zaměření osobnosti – profesní orientaci, pracovním chování, sociálních kompetencích, psychické konstituci, intelektových schopnostech a předpokladech, charakterových vlastnostech, profilu výkonové motivace, manažerských předpokladech, hlavních týmových rolích a vhodném pracovním zařazení, popř. orientaci na zákazníka a jiných
 • cílem profesní a bilanční diagnostiky je lépe porozumět sami sobě, odhalit své nadání a talenty, silné stránky i rozvojové oblasti, poznat své hodnoty, ujasnit si své potřeby a vše následně sladit vzhledem k optimálnímu pracovnímu zařazení či směru kariéry a správné volbě kariérového směru
 • kariérový koučink pak vede jedince dále v práci se získanými daty a pomáhá nalézt reálné akce k dosažení žádoucí vize kariéry


Individuální psychologická poradenská činnost v oblastech:

 • osobního rozvoje, jeho možností a bariér, zacílení
 • mobbingu, bossingu
 • řešení problémů a nedorozumění ve vztazích, potížích s komunikací
 • obtíží souvisejících se stresem, pracovním vypětím a přetížením, syndromem vyhoření

12.1.2015 více
Inovovaný systém týmových rolí Belbin e-interplace do konce června 2014 za poloviční cenu!!!!

Belbin.jpg

Inovovaný systém týmových rolí

Belbin e-interplace 2014


Interplace je program, který analyzuje sebehodnocení v oblasti týmových rolí s hodnocením pozorovatelů a generuje různé zprávy pro široké pole využití. Obsahuje tři oblasti, tj. individuální zprávy pro jedince, zprávy o týmu a zprávy o pracovním místě, zde porovnává kompatibilitu jedince s daným pracovním místem. Jedná se o velmi univerzální nástroj využívaný nejčastěji k těmto účelům

 • budování týmů (nových i existujících), osobní rozvoj, rozvoj kariéry, interní výběry, externí výběrová řízení, restrukturalizace části firmy (týmů, oddělení) či firmy celé, design pracovních pozic a jejich efektivní obsazování, sestavení projektových týmů, management konfliktů, rozvojový management, talent management

V čem jsou výhody současné inovace systému Belbin e-interplace 2014?

 1. systém funguje na Cloudu (nekupujete si a neinstalujete software, pouze software využíváte přes přístupový kód), personalista obdrží přístupový link a řídí si daný počet vstupů sám, může jakkoli kreativně a dle potřeb se systémem a s generováním zpráv v čase pracovat
 2. nový inovovaný dotazník sebehodnocení, nyní 8 oblastí posouzení místo 7 dřívějších
 3. aktualizace výrazů a textů zpráv, přizpůsobení požadavkům současnosti v oblasti managementu a HR, nová grafická podoba, zprávy uživatelsky komfortnější s vysvětlením, jak výsledky využívat
 4. skokové navýšení validity systému (až 93%)
 5. velké inovace v oblasti zpráv o pracovním místě (obohaceno i o pozice v rámci projektových mezioborových týmů)

Nyní probíhá pilotní projekt pro českou verzi systému týmových rolí Belbin e-interplace a zájemci z řad firem mají možnost do ní vstoupit a otestovat cca 12 osob (tj. 1 tým) za poloviční cenu než je cena běžná.

V případě zájmu nás kontaktujte na www.proudaktivit.cz do konce června 2014. Proud aktivit je certifikovaným distributorem tohoto systému. Máme proškolený celý tým a rádi zodpovíme vaše dotazy.

Nyní je možnost stále využívat původní verzi systému v plné šíři možností, od podzimu 2014 by již celý systém měl přejít na inovovanou verzi. Náhled ukázek z nové podoby zpráv, viz. dále…


Pracovní místo 2.jpg Týmová zpráva 1.jpg


29.5.2014 více
Poohlédnutí za Otevřeným setkáním firem a Proudu aktivit 23.4.2014, hotel Soláň, Karolinka

Na téma Koučovací techniky v manažerské praxi…


12 firem, 34 účastníků na pozicích mistrů, team lídrů, vedoucích výrobních divizí, vedoucích oddělení, personálních ředitelů, ředitelů odborných úseků a firem


Zajímavá zjištění:

 1. ústup tradičních motivů jako jsou mzda, sociální výhody, jistota pracovního místa, překvapivě i kariéry
 2. silný nástup „nových motivů“ 21. století – tj. zejména autonomie, smysluplnosti, sladění pracovního a osobního života, mistrovství, potřeby zažívat týmovost a dobré vztahy


Graf motivů 2.png

Jak účastníci napříč svými firmami naplňují 4 kvadranty hodnot – jak se jim daří motivovat zaměstnance v těchto 4 oblastech?

 • překvapivě největší deficit cítí firmy v oblasti vztahů, týmovosti, komunikace, respektu, apod.


DSC_0002.jpg

Atmosféra setkání...


DSC_0005.jpgDSC_0010.jpg


DSC_0030.jpgDSC_0047.jpg


29.5.2014 více
Individuální výsledkově zaměřený koučink Individuální výsledkově zaměřený koučink

Individuální výsledkově zaměřený koučink

 • podpora dosahování pracovních i osobních cílů, naplnění potenciálu jedince, zaměření na výsledek oproti zaměření na problém, rozvoj žádoucích kompetencí, energizace vnitřní motivace člověka, získání chuti do změn, růst samostatnosti a sebeřízení, žádoucí změna postojů

Došli jste ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců na "pomyslnou hranici"?

Hledáte nové, individuálně cílené rozvojové aktivity?

Chcete nabídnout svým lidem rychlé efekty pro dosažení individuálních výsledků (transakční koučink) i trvalé, hodnotově ukotvené změny v jejich myšlení, postojích a sebeřízení (transformační koučink)?

Rádi byste dál efektivně pracovali s výsledky Assessment centre, Development centre, 360°zpětné vazby a jiné rozvojové diagnostiky?

Umožněte svým lidem růst díky individuálnímu koučování!!!


graf koučování 20130001.jpg

přínosy individuálního koučování
koučovaný
"Pokud s někým hovořím, dokáži nalézt cesty řešení.", "Došli jsme společně k závodu, jsem na startu, chci ho vyhrát!"
technický ředitel
"Uvolnění, klid, ujasnění toho, že jsem měl bojovat sám za sebe.", "Priority mám jen v práci, ale ochuzuji sám sebe. Chci změnu."
technolog
"Dostal jsem to z hlavy ven, to, k čemu jsem došel, je mou BIBLÍ - návodem, jak dál.", "Vždy je třeba něco zlomit v hlavě a já jsem to dokázal!"
projektový manažer
"Vnitřně mne kouše čas, zjistil jsem, že potřebuji zátěž, abych podal výkon. Už vím, jak si tlak na sebe vytvořit!"
vedoucí investičních projektů
"Otevřel jsem si zelenou cestu mimo firmu, podnikání je pro mne atraktivní myšlenka!", "Chybí mně pocit osobní radosti, ustupoval jsem, rozdal bych se, chci dělat radost i sobě."
obchodní manažer


24.4.2014 více
1 2 3