Rok 2016 - rokem koučování?

Koučování - potenciál i skutečná realizace této rozvojové metody  rychle roste...

V minulém roce jsme zaznamenali u našich klientů nebývale velký zájem o využití individuálního, skupinového i týmového koučinku či jen o zařazení koučovacích technik i do běžných tréninkových programů.

Efekt takto obohacených programů pro účastníky i samotné týmy je nepřehlédnutelný…

Celý náš tým je připraven v zahájeném trendu pokračovat. Nově jsme pro vás v tomto roce do Nabídky otevřených kurzů a rozvojových metod zařadili „ochutnávku“ využití koučovacího přístupu v několika variantách.

Pro vaši inspiraci uvádíme jeden z výstupů týmového koučinku s reakcí manažera k jeho výsledkům a několik podnětů koučovaných po skončení individuálního koučinku:


                                      Pyramida.jpg

                                                      Ukázka týmové koučovací techniky

Dear Ilona,
Thank you for the documents sent.
I received both a) envelope with CD and b) attached evaluation by e-mail.
I had a chance to read it today and would say your evaluation is quite accurate. Many statements are very similar to my feelings and insights about my Team Members.
Now I have a homework to improve the weak points indicated and use the energy existing in the group / there is a potential but need to find the method how to use it and overcome difficulties.
Also in terms of workshop the results clearly show professional approach from your side. Simple activities that bring interesting results and conclusions for further development.
Once again thank you for fruitful cooperation.
With kind regards
Team manager M.

Zpětná vazba manažera na efekty týmového rozvojového programu s týmovým koučinkem.


„ Chci mít odvahu se rozhodnout a rozhodnutí jasně prezentovat do okolí. Má nerozhodnost mne v minulosti limitovala. Je důležité vědět, co mne dělá šťastným a co mně přináší tento pocit, tyto věci pak udržet a rozšiřovat. Tohle bych nazval svou biblí, k minulosti se již nechci vracet.“ (projektový manažer)


„Měl bych neustále budovat spojenectví, spolupráci, nezapomínat na své kolegy i protivníky, i ti stojí za mým úspěchem. Využívat své charisma, neotřelé nápady a myšlenky prodávat druhým, nenechávat na to zapomenout, být v tom vytrvalý. Pokud něco neprojde, projde to jindy, nepřestávat. Ne vždy je třeba říci okolí celou pravdu, manipulaci si nazvu diplomacií, je to otázkou pojmů v mé hlavě.“ (HR specialista)


„Práci nemám jako vášeň, chtěla bych ji takovou mít. Spadla jsem do pasivity, pohodlné pozice. Práce mne baví, ale chybí mi v ní hmatatelný výsledek, přínos pro lidi. Začala jsem postupně pochybovat i o sobě. Prožívám frustraci, negativní zážitky z dosahování cílů. Měla bych sama sobě dovolit přát si to nejlepší, neopečovávat jen své okolí, ale dovolit si něco chtít i pro sebe.“ (původem specialista, výzkumník, nyní na administrativní pozici)

Podněty koučovaných po skončení indiviuálního koučinku