Koučovací přístup v leadershipu

akční nabídka na rok 2019


1- denní workshop pro manažery, lídry týmů

Obsah:

  • co je koučování, kdy funguje, kdo je koučovatelný a kdy koučovací přístup ve vedení lidí není vhodný, co koučování přináší a jaká jsou rizika a bariéry?
  • koučovací přístup a situační vedení, fáze rozvoje pracovníka, koučování jako styl vedení lidí a týmů, aneb proč motivuje?
  • techniky kladení otevřených otázek, vedení koučovacích rozhovorů se zaměstnanci
  • výsledkový rámec, pozitivní naladění, práce s cíli a vnitřními zdroji koučovaného, proaktivita vs. reaktivita, jak aktivovat lidi zevnitř
  • dosahování cílů a vize, překonávání překážek, řízení změny
  • týmové koučovací techniky – Disney strategie, metoda 4-kvadrantového myšlení, logické úrovně, model GROW (koučovací přístup v rozhodování a řízení projektů)
  • možnosti řešení konkrétních situací, hledání optimálních řešení celou skupinou, výběr individuálních postupů k přijetí v praxi – praktické příklady a cvičení
Koučovací přístup v leadershipu.jpg